شرایط ثبت نام

     به نام خداوند جان و خرد

 

  مدارک لازم برای ثبت نام پایه دهم               مدارک لازم برای ثبت نام پایه یازدهم                    مدارک لازم برای ثبت نام پایه دوازدهم

  1. کارنامه نیمسال اول پایه نهم                                   1. کارنامه نیمسال اول پایه دهم                                            1. کارنامه نیمسال اول پایه یازدهم
  2. یک قطعه عکس    4*3                                         2. یک قطعه عکس  4*3                                                    2.  یک قطعه عکس  4*3
  3. یک برگ فتوکپی شناسنامه                                     3. یک برگ فتوکپی شناسنامه                                                 3. یک برگ فتوکپی شناسنامه
  4. تکمیل فرم ثبت نام                                               4. تکمیل فرم ثبت نام                                                           4. تکمیل فرم ثبت نام