فنون تست زنی در کنکور

فنون تست زني در کنکور

در آزمون هاي چهارگزينه اي( تستي ) علاوه بر كنار گذاشتن بعضي از درس ها و يا سطحي خواندن و شيوه ي نادرست مطالعه، شايع ترين عامل شكست، عدم آشنايي با اجراي صحيح روش هاي تست زني مي باشد. بنابراين اگر تصميم داريد در آزمون هاي تستي موفق شويد ضروري است علاوه بر مطالعه ي دقيق و اصولي و ايجاد آمادگي روحي و رواني لازم، با شيوه هاي درست تست زني آشنا شويد. اين قسمت شما را با شيوه هاي درست تست زني آشنا مي سازد. لذا پس از مطالعه ي دقيق اين قسمت، سعي كنيد در هنگام پاسخ دادن به تست ها به صورت تمريني و قبل از كنكور به تك تك نكات توجه كرده و آن ها را به دقت به كار ببريد. اين كار، بازدهي شما را در هنگام برگزاري هر آزموني به خصوص كنكور به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد :

 1. سؤال را به دقت بخوانيد :

اولين كار در حلّ تست، خواندن دقيق سؤال مي باشد.
در هنگام خواندن سؤالات به كلمات كليدي توجه كنيد و زير آن ها خط بكشيد مثلاً كلماتي مانند همه، هيچ يك، هميشه، هرگز، بزرگ ترين، كوچك ترين، درست ترين، نادرست ترين، كم ترين، بيشترين و... هم چنين به راهنمايي هايي كه در سؤالات آمده است توجه كنيد. در صورتي كه فهميدن صورت سؤال براي شما دشوار باشد سعي كنيد ابتدا سؤال را به صورت ساده براي خود بيان كنيد و ببينيد سؤال از شما چه مي خواهد و سپس به پاسخ دادن آن بپردازيد.

 

 1. قبل از نگاه كردن به گزينه ها، پاسخ درست را در ذهن خود حدس بزنيد :

بهترين راه پاسخ گويي به تست ها اين است كه قبل از ديدن گزينه ها، به سؤال در ذهن خود پاسخ داده و سپس در بين گزينه ها به دنبال آن پاسخ بگرديد و آن را علامت بزنيد. در آزمون هاي چهارگزينه اي معمولاً برخي گزينه ها بسيار به هم شبيه هستند و ممكن است اين شباهت شما را به اشتباه بيندازد بنابراين قبل از مراجعه به گزينه ها پاسخ آن را در ذهن خود بيابيد و سپس گزينه ي درست را تعيين كنيد. اين كار باعث صرفه جويي در وقت نيز خواهد شد.

 1. از روش حذف گزينه هاي غلط استفاده كنيد :

در صورتي كه پس از خواندن سؤال نتوانستيد پاسخ را حدس بزنيد و با مراجعه به گزينه ها نيز جواب درست را نيافتيد، مي توانيد گزينه هايي را كه مطمئن هستيد اشتباه مي باشند حذف كنيد. اين كار باعث مي شود تعداد گزينه ها محدودتر شده و به شما در پاسخ گويي درست به تست مربوطه كمك مي كند. در صورتي كه نتوانستيد تمام گزينه هاي غلط را حذف كنيد با توجه به قانون احتمال كه قبلاً بيان شد مي توانيد به پاسخ گويي بپردازيد.

 1. هرچهار گزينه را بررسي كنيد :

هنگام پاسخ گويي به تست ها، حتماً چهار گزينه را با دقت بخوانيد زيرا بعضي وقت ها، گزينه ي آخر« همه ي موارد مي باشد » و داوطلبي كه در اين شرايط با ديدن اولين گزينه آن را علامت زده باشد، به اين تست پاسخ اشتباه داده است. بنابراين چهار گزينه را دقيق بخوانيد در مورد تست هايي كه در صورت آن ها) درست ترين گزينه ( را از شما خواسته اند، به نكته ي فوق بيشتر دقت داشته باشيد.

 1. اول به پرسش هاي ساده و سپس به پرسش هاي وقت گير پاسخ دهيد.

در هنگام پاسخ گويي به تست ها ممكن است سه حالت پيش بيايد:

الف) تست ساده

برخي از سؤالات را بلد هستيد و مي توانيد به آن ها در وقت استاندارد خودش پاسخ دهيد. به آن ها جواب داده و به سراغ تست بعدي برويد.

ب) تست وقت گير

برخي از سؤالات را بلد هستيد ولي آن ها وقت گير هستند و براي پاسخ گويي به آن ها بايد مدت زمان يا انرژي بيشتري مصرف كنيد و يا به بعضي از سؤالات در صورتي كه مدت زمان بيشتري فكر كنيد، مي توانيد پاسخ درست بدهيد. در كنار اين سؤالات يك علامت مخصوص زده و به سراغ تست بعدي برويد.

ج) تست دشوار

برخي از سؤالات را اصلاً بلد نبوده و يا اصلاً برايتان ناآشنا مي باشند و به طور كلي به آن ها نمي توانيد پاسخ بدهيد. در كنار اين سؤالات يك علامت × گذاشته و به سراغ تست بعدي برويد. در هنگام مرورهاي بعدي روي اين گونه سؤالات وقت نگذاريد. در هنگام زدن تست ها براي اولين بار فقط به تست هاي ساده پاسخ دهيد و از تست هاي وقت گير با زدن علامت و تست هاي دشوار با زدن علامت × در كنار آن ها، بگذاريد. هنگامي كه به تمامي سؤالات يك درس پاسخ داديد خواهيد ديد هنوز مدت زماني از وقت استاندارد باقي مانده است سپس به سراغ درس بعدي رفته و با همين روش به پاسخ گويي آن ها بپردازيد هنگامي كه به تمام دروس با اين شيوه يك بار پاسخ داديد، ببينيد چه قدر وقت باقي مانده است. سپس در وقت باقي مانده به سراغ تست هايي كه با علامت ( تست هاي وقت گير ) مشخص كرده ايد رفته و به آن ها پاسخ دهيد و از تست هايي با علامت‌ × (تست هاي دشوار ) عبور كنيد. فقط دقت داشته باشيد باقي مانده را بين دروس و بين تست هاي وقت گير به خوبي تقسيم كنيد. با استفاده از اين روش شما در مرحله ي اول به تمامي سؤالات ساده پاسخ مي دهيد و بدين ترتيب يك تست مشكل، وقت و انرژي زيادي را از شما نمي گيرد و اگر نتوانستيد به آن پاسخ بدهيد، زمان پاسخ گويي به تست هاي ساده را نيز از دست نمي دهيد، بنابراين به تست هاي دشوار پاسخ ندهيد و زمان پاسخ گويي به آن ها را به جواب دادن سؤالات ساده اختصاص بدهيد. توجه داشته باشيد در يك درس ارزش سؤالات يكسان است، چه سؤال ساده باشد چه مشكل.

 1. تست هاي وقت گير را رها كنيد.

اگر در حلّ تستي كه نياز به محاسبه دارد و شما ابتدا فكر مي كنيد كه مي توانيد پاسخ درست به آن بدهيد، متوجه شديد كه اين تست بيش از چند دقيقه وقت شما را به خود اختصاص داده و به جواب درست نرسيده ايد، آن را رها كرده و به سراغ سؤال بعدي برويد. برخي از داوطلبان مخصوصاً داوطلبان قوي، هنگامي كه به اين تست ها برمي خورند و مي بينند كه وقت زيادي از آن ها گرفته است، با خود مي گويند هر طور شده است بايد اين تست را حل كنم. و با اين كار وقت و انرژي زيادي را از دست مي دهند و پس از گذشت مدت زمان طولاني متوجه مي شوندكه وقت خود را به هدر داده اند.

 1. شماره ي تست را در پاسخ نامه با شماره ي سؤالات مطابقت دهيد.

هر پنج يا ده سؤال يك بار شماره ي تست ها را در پاسخ نامه با شماره ي دفترچه سؤالات كنترل كنيد تا از جا به جا زدن پاسخ ها جلوگيري به عمل آيد.

 1. مطمئن شويد در پاسخ نامه خانه ي درست را پر كرده ايد.

مخصوصاً اگر جواب تستي مثلاً عدد 3 شد آن را با گزينه ي سوم اشتباه نگيريد. بنابراين در حين پر كردن محلّ پاسخ نامه دقت كافي داشته باشيد.

 1. زمان را كنترل كنيد.

در حين پاسخ گويي به تست ها به مسأله ي زمان نيز دقت داشته باشيد و سعي كنيد به سؤالات هر درس حداكثر در مدت زمان استاندارد كه روي دفترچه نيز آمده است، پاسخ بدهيد. توجه كنيد عدم كنترل زمان در كنكور براي برخي از داوطلبان تجربه ي تلخي را به همراه داشته است. بنابراين شما آن را تجربه نكنيد. دقت داشته باشيد در آزمون هاي تستي، بلد بودن و احاطه داشتن بر مطالب به تنهايي كافي نيست بلكه بايد بتوانيد به سؤالات در همان وقت تعيين شده پاسخ درست بدهيد.

 1. جواب هاي درست را همان موقع كه حل مي كنيد به پاسخ نامه انتقال دهيد.

برخي از داوطلبان عادت كرده اند ابتدا درون دفترچه سؤالات پاسخ ها را علامت مي زنند و سپس همه ي آن ها را به پاسخ نامه منتقل مي كنند و اين امر به دليل آن كه معمولاً در اواخر وقت آزمون انجام مي گيرد با كمبود وقت و يا اشتباه در انتقال جواب ها به پاسخ نامه همراه مي شود.

 1. تمام سؤالات دفترچه را بخوانيد.

در هنگام پاسخ گويي به تست ها، از اولين سؤال شروع كرده و تمام سؤالات را بخوانيد. برخي از داوطلبان اگر در درسي به چند سؤال متوالي نتوانند پاسخ دهند، روحيه ي خود را از دست مي دهند و گاهي اوقات بقيه ي سؤالات را رها كرده و يا با دقت كافي آن ها را نمي خوانند. در اين زمينه اولاً سعي كنيد آرامش خود را از دست ندهيد، نفس عميقي بكشيد و با خود بگوييد حتي نفراتي كه رتبه هاي خوب كنكور را كسب مي كنند به تمامي سؤالات آزمون پاسخ نمي دهند و با تلقين هاي مشابه، روحيه و تمركز خود را حفظ كنيد. ثانياً دقت داشته باشيد سؤالات بعدي را با دقت بخوانيد و آن ها را رها نكنيد، شايد بعد از اين سؤالات، چند تست ساده مطرح شده باشد. و ثالثاً دقت كنيد حتي در دروس مشكل نيز سؤالات ساده وجود دارد بنابراين تمام سؤالات دفترچه را حدّاقل براي يك بار بخوانيد و از هيچ سؤالي نخوانده رد نشويد.

 

دبیرستان به گزین