رعايت توصيه های زير مي تواند شما را به گرفتن نمره ي بالا در امتحانات نزديک تر کند...

( بخش دوم )

 

6- خوب نکته برداري کنيد

خواندن متن کتاب مهم است اما مهم تر از آن يادداشت برداري از نکاتي است که معلم روي آنها تاکيد دارد. به غير از اين نکته ها، دانش آموزان موفق خودشان هم سعي مي کنند طي درس خواندن نکته هاي مهم و اصلي را پيدا کنند و از روي آنها يادداشت بردارند. اما يک روش ديگر شاگرد زرنگ ها؛ آنها برخلاف ديگران که به محض خوردن زنگ وسايل شان را جمع و شروع مي کنند به سر و صدا و حرف زدن با همديگر، چند دقيقه صبر مي کنند و حداقل يک تا سه نکته مهم از نکته هاي درسي را قبل از شروع زنگ بعدي يادداشت مي کنند.

 

7- کار را تميز تحويل بدهيد

برگه هاي مرتب و تميز شانس بيشتري از برگه هاي کثيف و نامرتب براي گرفتن نمره بالا دارند. پرفسور الني در اين باره مي گويد: گرفتن نمره 20 بي شباهت به آماده کردن يک غذا نيست. مهم نيست که چه اندازه آن غذا خوش مزه است بلکه مهم تر آن است که با چه سر و وضعي به شما ارايه شود!

 

8- از خودتان امتحان بگيريد

شاگردان زرنگ نکته هاي مهمي را که احتمال مطرح شدن شان در امتحان بيشتر است، مشخص مي کنند، از آنها سوال طرح مي کنند و به آن سوال ها جواب مي دهند. يک روش مناسب براي اين کار تهيه کارت هايي است که امروز به فلش کارت معروف شده است. شما مي توانيد کارت هاي کوچکي تهيه کنيد، يک طرف آن سوال طراحي شده و در طرف ديگر جواب سوال را بنويسيد. با اين روش مي توانيد تا پايان ترم و سال تحصيلي تعداد زيادي فلش کارت داشته باشيد و با آنها خود را بيازماييد و نقاط ضعف و قوت خود را پيدا کنيد.

 

9- بيشتر از انتظار کار کنيد

فرض کنيد معلم کلاس مي خواهد به 5 پرسش از 10 سوال طراحي شده به عنوان تکليف درسي تان جواب دهيد. دانش آموزاني که اصولا با بي ميلي تکاليف را انجام دهند حداکثر به سه سوال جواب مي دهند. آنها که مقيدترند و تا حدودي کار برايشان اهميت دارد به همان 5 سوال جواب مي دهند اما دانش آموزان ممتاز اکثر مواقع بيشتر از آنچه از آنها خواسته شده، انجام مي دهند.

 

10- از پدر و مادرتان کمک بخواهيد

بيشتر اين دانش آموزان والديني دارد که سهم بسيار زيادي در موفقيت شان بازي کرده اند. پدر و مادر آنها از کودکي وجود آنها را از عشق به ياد گرفتن سرشار کرده اند. آنها با فراهم کردن استانداردهاي مناسب براي بچه ها، آنها را به سمت کسب اهداف استاندارد و متعالي سوق داده اند. آنها پسر و دخترشان را به درس خواندن تشويق مي کنند نه فقط با گفته هاي شفاهي و گرفتن هديه و... بلکه آنها خود به يادگيري مشتاق اند و اهل مطالعه و درس هستند، بچه ها هم اين حس را از آنها گرفته و انعکاس مي دهند.

 

دبیرستان به گزین