رعايت توصيه هایی که مي تواند شما را به گرفتن نمره ي بالا در امتحانات نزديک تر کند...

( بخش اول )

 

  1. حق تقدم را رعايت کنيد

دانش آموزان موفق زمان مطالعه شان را تکه تکه نمي کنند، يعني اگر مي خواهند درس بخوانند کامپيوتر را خاموش مي کنند، تلفن جواب نمي دهند، به برنامه هاي تلويزيون سرک نمي کشند، خوردني را فراموش مي کنند و خلاصه تمام حواس شان به درسي است که مي خوانند. آنها اين جمله را در ذهن سپرده اند که دانش آموزان موفق اين اصل را رعايت مي کنند: مطالعه کار است و کار به سرگرمي ارجعيت دارد.

 

  1. دريچه مطالعه را پيدا کنيد

ساعت و زمان مطالعه يک امر کاملا شخصي است. بعضي ها آخرهاي شب وقتي خانه ساکت و آرام است و بعضي ها صبح زود بهتر مي توانند درس بخوانند. بعضي وقتي از مدرسه مي آيند آن قدر سرحال هستند که مي توانند کارهاي مدرسه را همان موقع انجام بدهند و بعضي ها به استراحت نياز دارند و اين تعريفي است که خود ما بايد به آن دست پيدا کنيم و نمي توان براي همه يک نسخه پيچيد.

يک جمله از يک دانشجوي موفق مي گويد: در حال انجام هر کاري که هستم دريچه اي باريک پيدا مي کنم براي مطالعه!

 

  1. سازماندهي داشته باشيد

دسترسي آسان به نکته هاي مهم درسي، دنبال جزوه و کتاب در شب امتحان نگشتن و گم نکردن آنها از نکته هاي مهمي است که دانش آموزان ممتاز رعايت مي کنند. بنابراین هر چیزی را دقیقا در جای خود قرار دهید و آرشیو داشته باشید.

 

  1. روش درست درس خواندن را ياد بگيريد

زمانی که شروع به خواندن مي کنید، با تمام حواس به کتاب نگاه کنید، به عکس ها، نمودارها و جزييات بيشتري را به خاطر بسپارید. به اين شيوه مطالعه، مطالعه فعال مي گويند که با پرسش هايي از درس تکميل و باعث مي شود نکته مبهمي در ذهن فرد نماند. اين نکات مبهم مي تواند تبديل به سوال هاي بي جواب در جلسه امتحان شود.

 

  1. جدول زمان بندي داشته باشيد

زمانی که امتحانی طولانی و یا تکلیف درسی دارید، جدول زماني طراحي و سوال ها را به قسمت هاي کوچک و متفاوت تقسیم کنید. براي مثال :

گروه اول : سوال هاي سخت و وقت گير

گروه دوم : سوال هاي نه سخت و نه راحت

گروه سوم : سوال هاي راحت

در ابتدا از سوال هاي گروه سخت شروع کنید و در آخر وقت امتحان به سوال هاي راحتي که زمان و انرژي کمتري براي جواب دادن لازم دارد، برسید. در مورد کارهايي که بايد در زمان طولاني تر هم انجام بگيرند و از يک هفته تا يک ماه فرصت براي انجام آنها وجود دارد بايد کار را تقسيم بندي کنید، بنابراين زمان کافي براي پرداختن به اصل کار و همچنين دوره اي کوتاه بر پروژه يا درس براي آنها وجود دارد. حتما بايد براي انجام کار، خود ضرب الاجلي در نظر بگيريد و به خودتان اخطار بدهيد که تا فرا رسيدن اين زمان حتما به کارهايتان رسيدگي کنيد.

 

 

دبیرستان به گزین