جلسه مشاوره با اولیا دانش آموزان

در تاریخ پانزدهم اسفندماه سال 96 جلسه ای با حضور اولیا دانش آموزان برگزار شد که در آن به مباحث گوناگونی پیرامون عملکرد مدرسه، مباحث مربوط به کنکور و تست زنی، آزمون های گزینه 2، اعتماد به نفس در دانش آموزان و همچنین شیوه های تغییر در سبک نادرست زندگی دانش آموزان پرداخته شد.

در آخر اولیای دانش آموزان سوالات و دغدغه های خود را با مشاور در میان گذاشتند و راهنمایی های لازم را کسب کردند.