روز درختکاری

در گرامیداشت هفته ی درختکاری در روز 96/12/15 نهال چنار تهیه و توسط دانش آموزان در باغچه مدرسه کاشته شد.

گزارش تصویری