دسته ها :
طرد کردن نوجوان، ناکارآمد ترین شیوه تربیتی است

طرد کردن نوجوان، ناکارآمد ترین شیوه تربیتی است

فضای رابطه خصمانه همراه با طرد و سردی هرگز سبب الگوپذیری با والد همجنس نمی شود. والدین باید این نکته را در نظر داشته باشند که به عنوان یک الگو باید با گرم و پذیرا نگه داشتن فضای رابطه همانند سازی مثبتی برای فرزندان همجنس خود داشته باشند.


بیشتر...


شکل دادن به زندگی از درون تا بیرون

شکل دادن به زندگی از درون تا بیرون

توانایی همدلی یعنی قابلیت شناخت احساسات دیگران؛ توانایی همدلی یعنی اینکه  فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد ، درک کند.

همدلی به فرد کمک می کند تا انسان های دیگر وقتی که با ما متفاوت هستند را بپذیریم و به آن ها احترام بگذاریم.


بیشتر...

ضرورت آموزش مهارت های زندگی در مدارس

ضرورت آموزش مهارت های زندگی در مدارس

همه ما در زندگی با موقعیت هایی روبرو می شویم که به درستی عمل نکنیم سلامت روانی خودمان و دیگران به خطر می افتد. این موفقیت ها مختلف هستند. به طور مثال: چگونه با دوستان و اطرافیان خود ارتباط برقرار کنیم؟ چگونه مسئولیت های جدید را بپذیریم ؟ چگونه تصمیم بگیریم؟چگونه مشکلاتمان را حل کنیم؟ چگونه با ترس ، اضطراب ، ناکامی ، افسردگی و فشارهای روانی مقابله کنیم؟


بیشتر...